เขาแผงม้า ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบล วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เขาแผงม้า เคยเป็นป่าผืนเดียวกับเขาใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นต้นน้ำของลำห้วยหลายสาย ไหลรวมกันเป็น ลำพระเพลิง ก่อนลงสู่แม่น้ำมูน เป็นเส้นชีวิตหลัก ของผู้คนในแผ่นดินอีสาน ได้ใช้เป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในการดำรงชีพมาหลายชั่วคน
แต่นโยบายการพัฒนาอย่างเร่งรีบ โดยขาดการวางแผน โดยรอบครอบ ก่อให้เกิดการตัดถนนสายต่างๆ ทะลุกลางป่าเทือกเขาพนมดงรัก การสัมปทานป่าไม้ ทำให้ชาวบ้านจาก ที่ต่างๆ อพยพเข้ามาบุกเบิก หักร้างถางพง ล่าสัตว์ ตัดต้นไม้ ถือครองที่ดิน ในบริเวณเขาแผงม้ามากขึ้นสำทับด้วยการ เน้น การปลูกพืชเศรษฐกิจราคาสูง แต่เพียงอย่างเดียว พื้นดินจึงเสื่อมสภาพลง ด้วยปุ๋ยเคมี ผืนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ จึงกลายสภาพ เป็นภูเขาหัวโล้น ต้นน้ำที่เคยชุ่มฉ่ำ กลับแห้งผาก ประกอบกับทุ่งหญ้าที่ขึ้นปกคลุม กลายเป็น เชื้อเพลิงอย่างดี ในหน้าแล้ง ไฟป่าโหมไหม้ ทั้งกลางวัน และกลางคืน จนผู้คนขนานนามว่า "ภูเขาไฟ"

ปรากฏการณ์สำคัญ ที่ยืนยันถึงการฟื้นตัวของสภาพป่าเขาแผงม้าคือ การกลับมาของฝูงกระทิงป่า 4-10 ตัว ในช่วงฤดูฝนของ ปีพ.ศ.2538 มูลนิธิฯ ได้เฝ้าติดตามกระทิงฝูงนี้อย่างใกล้ชิด ศึกษาเส้นทางสร้างแหล่งอาหาร พร้อมกับการวางแผนป้องกัน การไล่ล่ากระทิง อย่างเข้มงวด ทำให้ฝูงกระทิงรู้สึกปลอดภัย และใช้เป็นที่อยู่อาศัย มีการผสมพันธุ์ และออกลูกออกหลาน ใหม่ๆ ทุกปี ปัจจุบันคาดว่า มีกระทิงที่เขาแผงม้า ประมาณ 50 ตัว มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าฯ จึงมีความหวังว่าด้วยการ มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น พื้นที่เขาแผงม้าจะได้รับการดูแลรักษาสภาพป่า ให้ฟื้นตัวอย่างถาวร สัตว์ป่า ได้รับการคุ้มครอง และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ สำหรับเยาวชนและผู้สนใจ ในงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง
::
ดูวัวกระทิง ที่เขาแผงม้า
::
ชมสวนองุ่นที่ไร่ธัญญพร , ไร่สุชาดา
::
ชมแปลงดอกเบญจมาศ ที่ ต.ไทยสามัคคี
::
ชมและเลือกซื้อ พืชผักเมืองหนาว และผักปลอดสารพิษ
::
ชมและเลือกซื้อ เห็ดหอมสดและแห้ง ที่ฟาร์มเห็ดหอม วังน้ำเขียวฟาร์ม
::
ชมการผลิตไวน์ และเลือกซื้อ ไวน์ และน้ำองุ่นแท้ ของดี อ.วังน้ำเขียว ที่ วิลเลจฟาร์ม
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
หน้าหลัก
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ห้องพักและราคา
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
แผนที่การเดินทาง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
รวมรูปภาพ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ติดต่อเรา

 
 
 
แผงม้า เมาน์เท่น แคมป์ ต.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 081-9127466